05 điểm lưu ý về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ - CP

Hóa đơn điện tử sẽ thay thế toàn bộ hóa đơn giấy từ ngày 01/11/2020 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ. Dưới đây, là 05 điểm doanh nghiệp cần lưu ý về hóa đơn điện tử nhằm thực hiện đúng quy định.

Khởi tạo và quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo qui định pháp luật

eHoaDon Online - Để triển khai và áp dụng hóa đơn điện tử hiệu quả thì tổ chức cần nắm rõ việc khởi tạo và quyết định áp dụng hóa đơn điện tử một cách cụ thể. Vậy khởi tạo và quyết định áp dụng hóa …

Hóa đơn điện tử và hành lang pháp lý

Hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy, đã được Bộ Tài chính chấp nhận và được quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện …

Những LẦM TƯỞNG về hóa đơn điện tử mà bạn cần biết

Chúng ta, những người chủ doanh nghiệp hay người làm kế toán đều đang có những lầm tưởng không nhỏ về hóa đơn điện tử. Những lầm tưởng này, vô hình chung lại đẩy doanh nghiệp vào những rủi ro không đáng có.

2 trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí từ 01/7/2022

Trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí từ 01/7/2022

0918 501 776