Địa chỉ 270 Bình Thới -
P10 - Quận 11
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3963 0585
(028) 3963 0827
Đội Nghiệp vụ & Dự toán - TTHT (028) 3963 0825
Đội KK-KTT& TH (028) 3963 0590
(028) 3963 1052
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3963 6592
(028) 3963 6866
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3963 6384
Đội Kiểm tra thuế số 3 (028) 3963 0822
(028) 3963 5384 
(028) 3963 6591 
Đội Kiểm tra thuế số 4 (028) 3963 0586
(028) 3963 6798
Đội Kiểm tra Nội bộ (028) 3963 0826
Đội QLN-CCN (028) 3963 0820
Đội trước bạ & thu khác (028) 3963 1051
Đội thuế Liên phường 1-3 -5-10 -14 - Chợ Bình Thới (028) 3963 0823
Đội thuế LP 2 - 8 - 9 - 16 - Chợ Lãnh Binh Thăng (028) 3963 0821
Đội thuế LP 4 - 6 - 12 - 13 - Chợ Thiếc  - chợ Phú Thọ (028) 3963 0828
Đội thuế LP 7-11 -15 - Chợ Chim Xanh (028) 3963 0819
Đội thuế TNCN (028) 3963 7021

Xem thêm: 

Danh sách Các chi cục thuế thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh

0918 501 776