Địa chỉ  Số 08 Nguyễn Văn Thủ
- P. Đa Kao - Quận 1
Bảo vệ (028) 3910 6240
Tổng đài (028) 3910 6241
HC Nhân sự - Tài vụ  
Bộ phận 1 cửa (hướng dẫn) (028) 3910 6241-8000
Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế (028) 3910 6241-8804
Phòng trước bạ (028) 3910 6241-8003
Đội Tuyên truyền hỗ trợ  
Đội Quản lý Ấn chỉ (028) 3910 6241-8102
Phòng bán hóa đơn (028) 3910 6241-8103
Đội Kê khai - KTT - Tin học (028) 3910 6241-8101 
Đội Kiểm tra nội bộ  
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3910 6241-8504
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3910 6241-8702
Đội Kiểm tra thuế số 3 (028) 3910 6241-8503
Đội Kiểm tra thuế số 4 (028) 3910 6241-8304
Đội Kiểm tra thuế số 5  (028) 3910 6241-8602
Đội Kiểm tra thuế số 6 (028) 3910 6241-8303
Đội Kiểm tra thuế số 7 (028) 3910 6241-8803
Đội Kiểm tra thuế số 8 (028) 3910 6241-8703
Đội thuế Phường Bến Nghé (028) 3910 6241-8906
Đội thuế Phường Bến Thành (028) 3910 6241-8105
Đội thuế Phường Ngũ Lão - Cô Giang (028) 3910 6241-8903
Đội thuế Phường Đakao (028) 3910 6241-8902
Đội thuế Phường Tân Định (028) 3910 6241-8904
Đội thuế Phường Cư Trinh - Cầu Kho (028) 3910 6241-8105
Đội thuế Phường Thái Bình - Ô Lãnh (028) 3910 6241-8604
Đội NV Dự toán - Ql thuế TNCN (028) 3910 6241-8604

Xem thêm: 

Danh sách Các chi cục thuế thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh

0918 501 776