Địa chỉ 145/9 Nguyễn Văn Trỗi
- Phường 11- Quận Phú Nhuận
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3844 5658
Đội Kiểm tra Nội bộ (028) 3997 6711
Đường dây nóng (028) 3844 2182
Đội Kiểm tra thuế 1 (028) 3845 1394
Đội Kiểm tra thuế 2 (028) 3997 4355
Đội Kiểm tra thuế 3 (028) 3997 1162
Đội Kiểm tra thuế 4 (028) 3846 3083
Đội quản lý Liên Phường - Chợ (028) 3846 3082
Đội thuế TNCN (028) 3844 5112
Đội KK-KTT& TH (028) 3845 4199
Đội Tổng hợp - NVDT - TTHT (028) 3997 1163
Đội thu LPTB & thu khác (028) 3997 4329
Đội QLN-CCN (028) 3845 1341

Xem thêm: 

Danh sách Các chi cục thuế thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh

0918 501 776