2 trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí từ 01/7/2022

Đây là nội dung tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về hóa đơn, chứng từ, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 123/2020, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời gian 12 tháng từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

-  Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí (Ảnh minh họa)
 
Theo quy định trước đây tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, có 05 trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí. Như vậy, trong quy định mới đã rút lại còn 02 trường hợp.

Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ cho các đối tượng nêu trên.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc 02 trường hợp trên khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thực hiện trả tiền dịch vụ theo Hợp đồng ký giữa các bên.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 19/10/2020.

Theo tinnhanh247.net

0918 501 776