Hỏi: 

Kế toán quên mật khẩu trang thuế điện tử hoặc nhận lại mà không được bàn giao mật khẩu thì xử lý thế nào?

eHoaDon Online hướng dẫn:

Trong thực tế thì tình huống thường hay xảy ra là Kế toán quên mật khẩu trang thuế điện tử hoặc kế toán mới tiếp nhận lại công việc mà không được bàn giao mật khẩu!!

Khi đó thì phải xử lý thế nào? Hãy theo hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu như sau từ eHoaDon Online bạn nhé!

1.Trường hợp đang cầm chữ ký số

Vào phần đăng nhập trang https://thuedientu.gdt.gov.vn

Chọn "Lấy lại mật khẩu"

Điền thông tin vào các ô tương ứng, lưu ý:

Ô Mã số thuế: Điền MST-QL (ví dụ MST công ty là 0108369755 thì điền 0108369755-QL)

Ô Mật khẩu: Là mật khẩu bạn muốn đặt lại, lưu ý mật khẩu phải dài 6-10 ký tự, chứa ít nhất 1 chữ in hoa, 1 chữ thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt. Ví dụ: Tct@123

Nhập lại mật khẩu mới 1 lần nữa

Ấn cập nhật, sau đó ký số để hoàn thành

Hệ thống báo cập nhật thành công, bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới đặt lại (lưu ý: tên đăng nhập là MST-QL)

2. Trường hợp không có chữ ký số hoặc chữ ký số hết hạn

Trường hợp này bạn phải gọi lên cơ quan thuế quản lý, xin gặp bộ phận tin học.

Nếu email đăng ký trên hệ thống là email của bạn ==> Cơ quan thuế sẽ reset và gửi mật khẩu mới vào mail bạn đã đăng ký

Nếu email trên hệ thống là của người khác ==> Phải làm công văn nộp lên cơ quan thuế để cơ quan thuế reset vào email của bạn.

0918 501 776