Hỏi:

Login vào trang thuedientu.gdt.gov.vn nhưng không thấy menu "nộp thuế". Không biết làm sao để thực hiện nộp thuế. 

eHoaDon Online đáp:

Khá nhiều trường hợp khi login vào trang thuedientu.gdt.gov.vn nhưng không thấy menu "Nộp thuế". Nguyên nhân thông thường nằm trong các trường hợp sau:

1. Khi đăng ký tài khoản thuế điện tử bạn chỉ đăng ký chọn chức năng khai thuế mà không chọn cả 2 chức năng khai thuế và nôp thuế (*)

Giải pháp: Login vào bằng tài khoản có thêm phần -QL, Tạo tài khoản mới với -NT (Nộp thuế) và phân quyền chức năng cho tài khoản này được sử dụng chức năng Nộp thuế.

2. Bạn có đăng ký 2 chức năng Khai thuếNộp thuế cho tài khoản thuế điện tử rồi nhưng việc khai báo và kết nối tài khoản ngân hàng chưa thực sự hoàn tất.

(Trạng thái đăng kí của tài khoản ngân hàng: chưa phải là Thành Công mà còn đang ở trạng thái Đã gửi sang NH)

Chú ý: Phải bảo đảm rằng tài khoản ngân hàng được kết nối và trạng thái đăng ký phải ở trạng thái "Thành công" thì menu chức năng "Nộp thuế" mới hiển thị để bạn thực hiện nộp thuế bạn nhé!

Giải pháp: Bạn liên hệ với phía ngân hàng để kiểm tra tình hình của việc gửi hồ sơ và yêu cầu nhân viên ngân hàng hỗ trợ để cập nhật trạng thái kết nối là "Thành Công". Đôi khi bên ngân hàng đã duyệt hồ sơ rồi nhưng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn vì một lý do nào đó mà trạng thái đăng ký vẫn chưa thể là "Thành công" thì bạn cần phải yêu cầu cả bên chi cục quản lý thuế của bạn kiểm tra và hỗ trợ.

3. Bạn đăng login bằng tài khoản là MST bình thường mà không phải là tài khoản có - QL

Trước tiên, cần nhắc lại:

Có 3 dạng tài khoản đăng nhập:

- MST:  -> Là tài khoản nộp các tờ khai (không nộp được tiền thuế)

- MST-NT: -> Là tài khoản để nộp tiền thuế (không nộp được tờ khai)

- MST-QL: -> Là tài khoản quản lý 2 tài khoản trên, có thể cấp quyền cho 2 tài khoản trên, tài khoản có -QL này nộp được cả tờ khai và tiền thuế

(**): 3 dạng tài khoản trên đều cùng 1 mật khẩu

Như vậy giải pháp cho trường hợp này là:

- Đăng nhập bằng tài khoản có thêm -QL để có được chức năng "Nộp Thuế" (Tài khoản -QL là tài khoản có quyền cao nhất và đầy đủ chức năng nhất)

- Thực hiện "Nộp thuế"

- Kiểm tra và thực hiện phân quyền tài khoản sao cho hợp lý và tiện dụng nhất với nhu cầu của bạn.

4. Tài khoản thuế điện tử của bạn trước kia thuộc hệ thống cũ khi được chuyển sang hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn chưa được đồng bộ hóa chức năng đầy đủ

Giải pháp:

Bạn cần phải yêu cầu bên chi cục quản lý thuế của bạn, đề nghị gặp đội IT để trình bày vấn đề, nhờ họ kiểm tra và hỗ trợ.

Chúc các bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

 

Bài viết bạn nên đọc và cần gối đầu:

 Danh bạ công cụ dành cho dân Kế Toán và Văn Phòng

Tổng hợp những lỗi thường gặp khi nộp báo cáo thuế qua mạng và cách khắc phục

0918 501 776