Hỏi: Khi phê duyệt Thông Báo Phát Hành hóa đơn điện tử, hệ thống có yêu cầu nhập Mã xác nhận. Vậy Mã xác nhận cho Thông Báo Phát Hành là gì? Vì sao phải cần nó!?

Đáp:

Thông Báo Phát Hành là điều kiện tiên quyết mà doanh nghiệp cần phải gửi đến cơ quan thuế để được phê duyệt. Khi Thông Báo Phát Hành được phê duyệt thì theo đó các hóa đơn phát hành ra mới có giá trị pháp lý cũng như giá trị sử dụng.

Bài viết liên quan nên đọc: Thủ tục Thông Báo Phát Hành

Chính vì yếu tố quan trọng cần nhấn mạnh là: Thông Báo Phát Hành phải được sự phê duyệt của cơ quan thuế rồi thì doanh nghiệp mới thực hiện phát hành hóa đơn.

Để bảo đảm được logic này được thực thi đúng đắn thì Mã Xác Nhận là chìa khóa để mở cánh cửa kiểm soát việc bảo đảm rằng Thông Báo Phát Hành đã được cơ quan quản lý thuế Phê Duyệt. Cụ thể là khi cơ quan thuế Phê Duyệt Thông Báo Phát Hành của doanh nghiệp rồi thì một Mã Xác Nhận sẽ được tạo ra và gửi đến  tài khoản Hóa Đơn Điện Tử của doanh nghiệp thông qua hệ thống hóa đơn điện tử eHoaDon Online.

Khi đã nhận được Mã Xác Nhận rồi thì việc quý khách hàng cần làm duy nhất là vào Menu Đăng Ký Phát Hành -> Thông Báo Phát Hành.

Nhấn nút Phê Chuẩnnhập Mã Xác Nhận của nó nhằm Phê chuẩn Thông Báo Phát Hành để có thể thực hiện các nghiệp vụ phát hành hóa đơn điện tử đến người mua hàng.

Chúc các bạn thành công và tận hưởng dịch vụ tuyệt vời từ giải pháp hóa đơn điện tử của eHoaDon Online cũng như các dịch vụ từ hệ sinh thái BizStore.

0918 501 776