Khi nộp tờ khai, hệ thống báo: Đang upload tệp tờ khai, vui lòng đợi trong ít phút...

Khi nộp tờ khai, hệ thống báo: Đang upload tệp tờ khai, vui lòng đợi trong ít phút....Tuy nhiên chờ mãi vẫn đứng yên đó mà không thấy làm gì.

Báo lỗi phiên bản trên tờ khai XML không đúng: 2.0.0

Khi nộp tờ khai quyết toán thuế, hệ thống báo lỗi phiên bản trên tờ khai XML không đúng: 2.0.x

Báo lỗi tờ khai phát sinh các lỗi sau: Không đọc được nội dung file XML null-

Không nộp được tờ khai thuế và hệ thống báo lỗi: "Tờ khai phát sinh các lỗi sau: Không đọc được nội dung file xml null-"

Lỗi "Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế"

Khi ký tờ khai trên trang thuedientu.gdt.gov.vn thì gặp báo lỗi: "Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế"

Sửa lỗi sai số PIN hoặc Không tìm thấy thiết bị chứng thư số

Có nhiều bạn kế toán hỏi về việc gặp thông báo mã PIN hay không nhận chứng thư số, eHoaDon Online xin chia sẻ cách Sửa lỗi sai số PIN hoặc Không tìm thấy thiết bị chứng thư số khi nộp tờ khai thuế qua trang: thuedientu.gdt.gov.vn (Tổng cục thuế)

Hiện thông báo "The application's digital signature cannot be verified. Do you want to run the application"

Hiện thông báo "The application's digital signature cannot be verified. Do you want to run the application"

Hiện thông báo: lỗi java has discovered application components

Hiện thông báo: lỗi java has discovered application components

Thông báo lỗi "There is a problem with this website's security certificate"

Thông báo lỗi "There is a problem with this website's security certificate"

Lỗi "Cấu trúc hoặc tên tệp tờ khai không hợp lệ"

Đau đầu khi gặp thông báo Lỗi "Cấu trúc hoặc tên tệp tờ khai không hợp lệ"

Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại cơ quan thuế

Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại cơ quan thuế

Thông báo như hình dưới: only secure content is displayed

Trang web không truy cập được đầy đủ thông tin và gặp thông báo như hình dưới: only secure content is displayed

Cảnh báo: Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null

Khi truy cập để nộp thuê thì gặp cảnh báo: Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null

0918 501 776