Hệ thống load token ký số nhưng không thấy chữ ký số nào!

Khi thực hiện việc ký hồ sơ hoặc hóa đơn điện tử, đến bước hệ thống load token ký số thì xuất hiện cửa sổ load danh sách token nhưng không có chữ ký số nào trong danh sách để chọn.

Làm gì khi gặp lỗi Keyset as registered is invalid

Khi thao tác trên máy tính thì gặp thông báo lỗi Keyset as registered is invalid

Khi khách hàng không lấy hóa đơn

Khi bán hàng khách hàng không lấy hóa đơn, Công ty đã viết hóa đơn ghi rõ là khách hàng không lấy hóa đơn, hóa đơn được lưu tại quyển và công ty đã kê khai nộp thuế. Sau một thời gian khách hàng yêu cầu trả hóa đơn thì xử lý như thế nào?

Không tìm thấy chứng thư số của nhà cung cấp chứng thư số

Ký điện tử bởi: Công ty........Không tìm thấy chứng thư số của nhà cung cấp chứng thư số

Khắc phục lỗi không thể ký được tệp tờ khai khi nộp thuế qua mạng

Hãng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử eHoaDon Online xin chia sẻ cách khắc phục lỗi không thể ký được tệp tờ khai khi nộp thuế qua mạng mới nhất.

Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua mạng

Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua hệ thống Khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế

Hóa đơn điện tử - Mã Xác Nhận cho Thông Báo Phát Hành là gì?

Thông Báo Phát Hành là điều kiện tiên quyết mà doanh nghiệp cần phải  gửi đến cơ quan thuế để được phê duyệt. Khi Thông Báo Phát Hành được phê duyệt thì theo đó các hóa đơn phát hành ra mới có giá trị pháp lý cũng như giá trị sử dụng.

Thông báo: Đã đủ số lượng đăng ký. Vui lòng đăng ký thêm số lượng

Khi ký phát hành hóa đơn, hệ thống thông báo: Đã đủ số lượng đăng ký. Vui lòng đăng ký thêm số lượng.

Lỗi "Tờ khai không đúng định dạng với XSD" khi nộp tờ khai thuế qua mạng

eHoaDon Online chia sẻ tổng hợp sửa lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD đầy đủ nhất giúp các bạn kế toán trong quá trình kế khai, nộp tờ khai thuế qua mạng thường xuyên gặp phải.

Cách sửa lỗi could not initialize class jfileupload.transfer.client.util.conf khi nộp tờ khai

Khi nộp tờ khai trên trang Tổng cục thuế (http://thuedientu.gdt.gov.vn) phát sinh lỗi: could not initialize class jfileupload.transfer.client.util.conf. Việc này khiến nhiều Kế toán không biết làm thế nào để nộp được tờ khai thuế ĐÚNG HẠN.

Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu

Khi đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu. Xin hướng dẫn cách khắc phục

Khi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bị thoát ra ngoài

Khi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bị thoát ra ngoài, cụ thể là nhập đi nhập lại nhiều lần vẫn không Đăng Nhập được.

0918 501 776