Hộ kinh doanh cá thể bắt buộc phải ký số: Sẽ bùng nổ thị trường dịch vụ chữ ký số cá nhân

Thông tư 68 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử có quy định các hộ kinh doanh cá thể phải ký số trên hóa đơn. Với quy định này thì khoảng hơn 2 triệu hộ kinh doanh cá thể cũng phải sử dụng …

Đá xuất khẩu chịu thuế GTGT trong trường hợp nào?

Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh chuyên hoạt động khai thác khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng thông thường. Trước thời điểm quý 2/2019 (trước ngày 1/4/2019) đơn vị khai thác khoáng sản chỉ bán trong nước, thuộc mặt hàng chịu thuế GTGT, thực hiện khai thuế GTGT theo quý.

Quy định chung về hóa đơn điện tử

Quy định chung về hóa đơn điện tử

Thông Tin Cập Nhật Về Thuế Và Luật - Bản tin 2 / 2017

Thông Tin Cập Nhật Về Thuế Và Luật - Bản tin 2 / 2017

0918 501 776