Hỏi:

Đối với hộ kinh doanh thì có được xuất hóa đơn giống như công ty hay không? Vì hộ kinh doanh có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ và khách hàng yêu cầu phải có hoá đơn.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn thuế giá trị gia tăng như sau:

Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

Ảnh minh họa

Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng 2013 như sau:

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

Như vậy, hộ kinh doanh không phải là đối tượng của phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng nên sẽ không phải là đối tượng được xuất hóa đơn giá trị gia tăng như các doanh nghiệp.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư  39/2014/TT-BTC (còn hiệu lực đến 31/10/2020)  hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP  ban hành quy định về việc hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ việc mua hóa đơn  quy định rõ về việc bán hóa đơn của cơ quan thuế như sau:

- Số lượng hóa đơn cơ quan thuế bán cho hộ kinh doanh lần đầu tối đa là 01 quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn;

- Đối với các lần mua sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình khai kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho hộ kinh doanh trong ngày với số lượng không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

- Trường hợp hộ kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì được mua hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không phải nộp tiền.

Căn cứ theo quy định trên, hộ kinh doanh có thể mua hóa đơn do cơ quan thuế bán theo tháng để xuất hoá đơn.

 

(Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.)

0918 501 776