Cũng giống như quy trình của việc phát hành các loại hóa đơn giấy truyền thống, khi đơn vị cần phát hành hóa đơn (hóa đơn điện tử). Người đại diện pháp luật của đơn vị ra quyết định về việc sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử. Đây là cơ sở đầu tiên để đơn vị có căn cứ để thực hiện việc các nghiệp vụ liên quan tiếp theo của việc phát hành hóa đơn: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, mẫu hóa đơn điện tử sẽ được sử dụng.

Một điều tuyệt vời bạn không cần phải tốn thời gian nào cho việc soạn thảo quyết định áp dụng hóa đơn và thông báo phát hành, tất cả đã được eHoaDon Online sẵn sàng cho bạn trong hệ thống. Bạn chỉ cần kiểm tra các thông tin để bảo đảm nó phù hợp với quy định doanh nghiệp của bạn, điền thêm các thông tin bắt buộc nếu chưa có hoặc chỉnh sửa khi cần thiết và lưu lại. 

Tạo Quyết định áp dụng 

Click vào Đăng ký phát hành -> Quyết định áp dụng 

  

Xuất hiện màn hình giao diện QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG. Bạn click vào nút Thêm mới để thực hiện việc thêm một Quyết Định 

 

Một số thông tin cơ bản đã được cung cấp sẵn cho bạn. Việc bạn cần là kiểm tra lại và nhập các thông tin quan trọng khác, và đặc biệt là điều số 2: Mẫu số - loại hóa đơn.  Click vào nút thêm mới để nhập các thông tin về loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn…  

 Giao diện cho phép bạn chọn mẫu hóa đơn xuất hiện: Bạn cung cấp thông tin mẫu số hóa đơn và lưu lại. 

 

Bạn cũng cần chú ý điều số 5 (ngày áp dụng hóa đơn để điều chỉnh cho đúng theo ý muốn nhé), nơi nhận (Chi cục thuế ?), thành phố ? 

Sau đó nhấn nút Lưu để lưu lại Quyết định áp dụng.  

Khi quyết định áp dụng đã được lưu, bạn có thể xem kết quả và in ra, ký tên-đóng dấu để chuẩn bị cho bộ hồ sơ thông báo phát hành gửi đến cơ quan thuế khi cần. 

 

Kết quả của quyết định áp dụng được eHoaDon Online tạo sẵn cho bạn! Hãy tải tệp PDF về và in ra để ký - đóng dấu rồi trích xuất ra dạng file hình ảnh để đưa vào file word sau này như một phụ lục thông báo phát hành hóa đơn nộp cho cơ quan quản lý thuế bạn nhé! 

 

Bài viết nên đọc:

Cách tạo thông báo phát hành hóa đơn

- Cách xem các mẫu hóa đơn 

- Cách nộp hồ sơ Đăng ký phát hành hóa đơn với cơ quan quản lý thuế.

 

0918 501 776