Hỏi: 

Sau khi đã nhập khách hàng vào danh bạ khách hàng vào hệ thống eHoaDon Online mà muốn sửa lại mã khách hàng thì làm cách nào!?

eHoaDon Online đáp:

Thông thường khi nhập khách hàng vào danh bạ và lưu lại rồi thì hệ thống eHoaDon Online hầu như cho cập nhật lại hầu hết các thông tin của khách hàng ngoại trừ trường thông tin Mã Khách Hàng.

Mã Khách Hàng là trường thông tin đơn nhất không được phép trùng lặp. Để bảo đảm điều này thì nó được kiểm soát ngay từ lúc nhập, và hạn chế gần như tối đa việc thay đổi nó.

Tuy nhiên, trong thực tế đôi khi bạn muốn thay đổi lại Mã Khách Hàng cho dễ nhớ  hơn nhằm từ đó dễ truy vấn cũng như dễ sử dụng hơn khi cần. Muốn vậy bạn phải xóa khách hàng đó, sau đó lại phải nhập lại với Mã Khách Hàng theo tiêu chí mới, và đương nhiên điều này sẽ làm mất thời gian. Với tình huống như vậy thì đây chính là lúc bạn dùng mẹo này. Hãy thực hiện theo các bước sau bạn nhé!

Bước 1: Click vào Tạo hóa đơn (Vào Danh bạ khách hàng -> Tạo hóa đơnhoặc Click ngay vào nút Tạo hóa đơn trên khu vực Công Cụ Tiện Dụng).

Bước 2: Tại giao diện Tạo mới hóa đơn. Click vào nút Thêm mới khách hàng

 

Bước 3: Nhập Mã Khách Hàng mà bạn muốn chỉnh đổi vào textbox Mã Khách Hàng như dưới đây. Hệ thống eHoaDon Online sẽ gợi ý và load thông tin hiện hành của Mã Khách Hàng này lên form.

Bước 4: Nhập Mã Khách Hàng mới mà bạn muốn đặt lại theo ý; nhấn nút Lưu lại để hoàn tất việc cập nhật.

Như vậy là việc thay đổi Mã Khách Hàng đã thành công. 

Chúc bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore

Bài viết quan trọng liên quan mà bạn không nên bỏ qua: Mẹo quản lý và sử dụng Danh Bạ Khách Hàng hiệu quả

0918 501 776