Hóa đơn điện tử: Vì sao cần phải tạo Tài Khoản Đăng Nhập cho khách hàng ?

Khi tạo Danh bạ khách hàng, vì sao cần phải tạo Tài Khoản Đăng Nhập cho khách hàng?

Hóa đơn điện tử: Mã khách hàng dùng để làm gì?

Hóa đơn điện tử: Mã khách hàng dùng để làm gì? Vì sao cần tạo mã khách hàng?

Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. 

Làm sao để chủ động biết kết quả thông báo phát hành hóa đơn

Làm sao để chủ động biết kết quả thông báo phát hành hóa đơn

Cách đăng ký tài khoản thuế điện tử online dễ dàng

Sau khi doanh nghiệp có token chữ ký số thì hướng dẫn dưới đây là cách để đăng ký tài khoản nhận tờ khai online một cách cụ thể.

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin doanh nghiệp ngừng hoạt động

Doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động là những doanh nghiệp không được phép ký kết các hợp đồng. Vì vậy để tránh rủi ro về mặt pháp lý, chúng tôi hướng dẫn các doanh nghiệp tra thông tin của đối tác mình đang hợp tác.

Lấy lại mật khẩu trang thuế điện tử (etax)

Kế toán quên mật khẩu trang thuế điện tử hoặc nhận lại mà không được bàn giao mật khẩu thì xử lý thế nào?

Thay đổi mật khẩu đăng nhập eHoaDon Online

Cách thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản eHoaDon Online

Đăng ký tài khoản ngân hàng với hệ thống thuế nhưng vẫn không có menu Nộp Thuế

Đăng ký tài khoản ngân hàng với hệ thống thuế tại thuedientu.gdt.gov.vn nhưng vẫn không có menu Nộp Thuế

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh, nên chọn loại hình nào?

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng phạm vi kinh doanh thì nên lựa chọn thành lập đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.

Phát hiện thời gian hết hạn của chữ ký số chủ động hơn nhờ vào Hệ thống Hóa Đơn Điện Tử eHoaDon Online

Hệ thống Hóa Đơn Điện Tử eHoaDon Online giúp phát hiện thời gian hết hạn của chữ ký số chủ động hơn.

0918 501 776