Hỏi: Làm gì khi gặp thông báo: lỗi java has discovered application components

eHoaDon Onine trả lời:

Khi gặp thông báo này, bạn chỉ cần click vào nút No để tiếp tục.

 

0918 501 776