Sau khi thực hiện xong việc đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với trang thuedientu.gdt.gov.vn; nhận được kết quả trả về từ cơ quan thuế qua email, nội dung tập tin XML khi mở lên có thông báo lỗi, cụ thể là nội dung tập tin XML thông báo kết quả giao dịch có dòng báo lỗi như sau:

Ký điện tử bởi: Công ty........Không tìm thấy chứng thư số của nhà cung cấp chứng thư số

Nguyên nhân do đâu, làm sao khắc phục?

Dòng báo lỗi trên làm bạn lo lắng nhưng vấn đề thực sự không phải đúng như nội dung thông báo là Không tìm thấy chứng thư số của nhà cung cấp chứng thư số; thông báo này có thể làm bạn lo lắng và nghĩ rằng chứng thư số đang có vấn đề hoặc có gì đó sai.

Thực ra, thông tin của bạn đã được ký số và gửi đến hệ thống của cơ quan thuế rồi nên bạn mới nhận được kết quả phản hồi, và giao dịch của bạn đã được hoàn tất rồi.

Vấn đề thực sự là do bạn đang sử dụng chương trình phiên bản itaxviewer cũ nên không đọc ra đủ và đúng nội dung được trích xuất trong file XLM của cơ quan thuế. Điều duy nhất bạn cần làm lúc này là cài itaxviewer với phiên bản mới nhất bạn nhé.

Sau khi bạn cài đặt xong chương trình itaxviewer với phiên bản mới nhất, bạn mở lại tập tin XML báo lỗi lúc đầu sẽ thấy mọi việc khác đi so với thông báo khó hiểu và đáng lo lắng ban đầu và điều này giúp cảm thấy yên tâm về kết quả thông báo.

Chúc các bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

Bài viết liên quan nên đọc:  

Báo lỗi tờ khai phát sinh các lỗi sau: Không đọc được nội dung file XML null-

0918 501 776