Chi tiết xem tại đây: Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã

 

0918 501 776