Trường hợp các hoạt động đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ của doanh nghiệp là hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thì có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không?

Trích câu hỏi của doanh nghiệp:

Công ty ông Nguyễn Văn Toàn (Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực đào tạo các nghiệp vụ như sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint); nghiệp vụ về xây dựng như sử dụng phần mềm AutoCad, Revit; lập dự toán, lập hồ sơ dự thầu. Trong ngành nghề đăng ký kinh doanh, công ty ông đã đăng ký ngành nghề: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về các hoạt động dạy học, dạy nghề là đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

"Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp...".

Theo ông Toàn hiểu, các khóa đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ của công ty ông đều không có trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành nghề bị cấm và các khóa đào tạo đó thuộc vào trường hợp "bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp" trong trích dẫn nêu trên.

Ông Toàn hỏi, khi công ty ông có các hợp đồng đào tạo kỹ năng nghiệp vụ như trên thì việc xuất hóa đơn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT có phù hợp không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

(https://baochinhphu.vn/dich-vu-dao-tao-ky-nang-nghiep-vu-co-chiu-thue-gtgt-102220324093551816.htm)

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Tại Khoản 13 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

"13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp…".

Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

"Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này…".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các hoạt động đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ của công ty ông là hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Đề nghị ông căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị ông cung cấp hồ sơ liên quan đến vướng mắc và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Nội dung liên quan

Dễ dàng hơn bao giờ hết khi triển khai hóa đơn điện tử với eHoaDon Online
Dễ dàng hơn bao giờ hết khi triển khai hóa đơn điện tử với eHoaDon Online

Dễ dàng hơn bao giờ hết khi triển khai hóa đơn điện tử với eHoaDon Online. Bạn chỉ cần theo từng bước hướng dẫn để thực hiện bạn nhé!

Những tính năng rất hay của eHoaDon Online mà có thể bạn chưa biết
Những tính năng rất hay của eHoaDon Online mà có thể bạn chưa biết

Được mệnh danh là hóa đơn điện tử Dễ Dùng Nhất, Thông Minh Nhất và Nhiều Ưu Đãi Nhất, eHoaDon Online là một cái tên ngày càng trở nên quen thuộc và được nhiều người dùng khắp nơi tín nhiệm.

Quy trình quản lý đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và các thông tin quan trọng cần nắm
Quy trình quản lý đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và các thông tin quan trọng cần nắm

Tóm tắt quy trình quản lý đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và các thông tin quan trọng cần nắm

4 lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo thông tư 78
4 lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo thông tư 78

Nguyên tắc áp dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, đối tượng áp dụng, nội dung hóa đơn, và trách nhiệm của người bán hàng là những thông tin cần lưu ý khi triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

0918 501 776