Để triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, ngày 23 tháng 2 năm 2022 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 năm 2022 các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi là người nộp thuế) chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Như vậy thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã không còn xa nữa. Và thời gian các doanh nghiệp cần chuẩn bị để bảo đảm tuân thủ kịp thời, chủ động trong triển khai nhằm tránh các sơ xuất không đáng có không còn nhiều nữa.

Quý doanh nghiệp cần sự hỗ trợ hoặc cần đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ eHoaDon Online để được hỗ trợ tốt nhất bạn nhé!

Thông tin hotline: 0918 501 776

Tin liên quan

eHoaDon Online là giải pháp hóa đơn điện tử được yêu thích nhất
eHoaDon Online là giải pháp hóa đơn điện tử được yêu thích nhất

eHoaDon Online đã vượt qua 6 đối thủ để trở thành nền tảng cho giải pháp hóa đơn điện tử được yêu thích nhất trong chương trình Sản phẩm tiêu biểu lần 1 năm 2021.

Áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành từ tháng 4/2022
Áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành từ tháng 4/2022

Đây là nội dung tại Quyết định 206/QĐ-BTC triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

 Những điểm cần lưu ý khi triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh
Những điểm cần lưu ý khi triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Theo hướng dẫn của Thông tư 78/2021/TT-BTC, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải áp dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử với hộ, cá nhân kinh doanh được triển khai như thế nào?
Hóa đơn điện tử với hộ, cá nhân kinh doanh được triển khai như thế nào?

Việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) sẽ được thực hiện từ trung tuần tháng 11-2021 tại 6 tỉnh, thành phố, nhưng việc triển khai HĐĐT đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ được thực hiện từ ngày 1-1-2022.

0918 501 776