Hỏi:

Phải làm gì khi ký phát hành hóa đơn, hệ thống thông báo: Đã đủ số lượng đăng ký. Vui lòng đăng ký thêm số lượng.

eHoaDon Online đáp:

Khi ký phát hành hóa đơn, bạn gặp thông báo từ hệ thống tương tự như dưới đây:

Khi gặp thông báo này có nghĩa là số lượng hóa đơn mà eHoaDon Online đã và đang cung cấp hoặc hỗ trợ để bạn phát hành đã hết. Bạn cần đăng ký thêm số lượng hóa đơn để tiếp tục phát hành.

Để thực hiện việc đăng ký thêm số lượng hóa đơn, bạn click vào nút "Thêm hóa đơn".

Hệ thống sẽ đưa bạn đến một giao diện hiển thị các gói cung cấp số hóa đơn. Bạn hãy chọn gói hóa đơn phù hợp và đăng ký.

Nếu bạn cần thêm bất kỳ hỗ trợ nào khác, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc liên hệ với trung tâm hỗ trợ của eHoaDon Online.

Bài viết nên đọc:

Gửi Yêu Cầu Cần Hỗ Trợ đến eHoaDon Online

Phát hành hóa đơn điện tử

0918 501 776