Mục tiêu này vừa được Bộ Tài chính đưa ra trong Dự thảo tờ trình Chính phủ ngày 25/4 về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thời gian qua đã đem lại nhiều kết quả tích cực, trong đó có sự đóng góp đáng kể của hóa đơn điện tử. Theo Bộ Tài chính, hóa đơn điện tử mang lại hiệu quả thiết thực về thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp; qua đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kinh doanh, hạch toán kế toán, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, thay đổi thói quen sử dụng hóa đơn giấy của khách hàng, giúp khách hàng thuận tiện trong thanh toán, có thể truy cập vào Website của bên bán hàng để xem và tải hóa đơn khi cần, do đó khách hàng không phải lưu trữ, bảo quản hóa đơn, tránh rủi ro mất hóa đơn và tiết kiệm được chi phí do không phải in ra giấy. Đây cũng là lý do vì sao ngày càng có nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, năm 2011 chỉ có 30 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, năm 2015 đã tăng lên 331 doanh nghiệp và năm 2016 là 656 doanh nghiệp. Do đó, số lượng sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp cũng tăng qua các năm, năm 2011 là 9.014 hóa đơn, năm 2016 đã tăng lên hơn 277 triệu hóa đơn. 

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế, tăng cường quản lý của Nhà nước đối với hóa đơn, góp phần hạn chế tình trạng gian lận hóa đơn, nâng cao trách nhiệm người bán và giảm thiểu rủi ro cho người mua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực nhằm từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn tập trung để phục vụ công tác quản lý thuế; cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục về hóa đơn... Đến nay, đã có 315 doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế phát hành hóa đơn mã xác thực của cơ quan thuế (Hà Nội có 201 doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh có 114 doanh nghiệp). Tính đến hết ngày 02/12/2016, tổng số hóa đơn đã phát hành và được xác thực là 2.449.548 hóa đơn, tổng doanh thu là 18.934 tỷ đồng và tổng số thuế là 880,8 tỷ đồng.

 

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đem lại lợi ích cho doanh nghiệp như: Giảm thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn; không phải làm thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn; rút ngắn thời gian thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, sử dụng ngay hóa đơn khi đăng ký; không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển và đặc biệt là chi phí lưu trữ hóa đơn. Khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, doanh nghiệp không phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn, dữ liệu từ hóa đơn điện tử được kết nối tự động với phần mềm khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) nên doanh nghiệp không mất thời gian lập tờ khai thuế GTGT, do đó giảm được thời gian tuân thủ pháp luật thuế.

  

Mặc dù có nhiều lợi ích, song qua thực tế áp dụng cho thấy, quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn hiện hành vẫn còn những hạn chế như một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp để thành lập nhiều doanh nghiệp để xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lòng vòng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT hoặc thanh toán tiền từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, do không có quy định bắt buộc doanh nghiệp chuyển dữ liệu hóa đơn về cơ quan thuế, nên nhiều đối tượng đã phát hành hóa đơn nhưng không kê khai nộp thuế để trốn thuế. Từ những hạn chế này, Bộ Tài chính cho rằng, cần thiết phải sửa đổi Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế và chống thất thu ngân sách, chống gian lận trong thanh toán từ ngân sách nhà nước. 

 

Bên cạnh việc đưa ra những quy định cụ thể về hóa đơn, sử dụng hóa đơn, dự thảo còn đặt mục tiêu đến năm 2020, cơ bản thực hiện hóa đơn điện tử với khoảng 90% số doanh nghiệp hoặc 90% lượng hàng hóa được mua bán (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử. Để đạt được kỳ vọng này, ngay từ đầu năm 2018 sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực hiện kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế (doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất - kinh doanh theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp, ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn thực góp tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT). Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế: Doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ quan thuế (doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro theo thông báo của cơ quan thuế và tổ chức, doanh nghiệp khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo thông báo của cơ quan thuế). Từ 01/01/2019 sẽ áp dụng cho 30% các tổ chức, doanh nghiệp còn lại, đến năm 2020 đạt 80% các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; đồng thời bắt đầu triển khai hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở lên.

 

Để làm tốt công tác này, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ có quy trình phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trong cơ quan thuế về việc: (i) Quản lý và phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; (ii) Ban hành các quy định cấp phép tổ chức trung gian, các quy định kỹ thuật phục vụ kết nối đến hệ thống của cơ quan thuế; (iii) Xây dựng hạ tầng để tiếp nhận dữ liệu; (iv) Phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền rộng rãi về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử để cộng đồng doanh nghiệp, người dân hiểu và áp dụng.

 

Theo tinnhanh247.net

0918 501 776