Vấn đề thuế với hộ kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và hướng xử lý của chi cục Thuế Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật

Ngày 01/8/2022 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chính thức có hiệu lực. Theo đó “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai” là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.

Hình minh họa

Ngày 29/7/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP quy định:

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:

3. Hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khoán thuế quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế.”

Như vậy, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 21/10/2021 của Bộ Tài chính thì phải nộp thuế theo phương pháp khoán thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Quản lý thuế.

 

Thế Đạt – Đội TTTBTK
Chi cục Thuế Thị xã Phú Mỹ

Tin liên quan

Chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho hộ kinh doanh cá thể
Chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho hộ kinh doanh cá thể

eHoaDon Online chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số

 Những điểm cần lưu ý khi triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh
Những điểm cần lưu ý khi triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Theo hướng dẫn của Thông tư 78/2021/TT-BTC, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải áp dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử với hộ, cá nhân kinh doanh được triển khai như thế nào?
Hóa đơn điện tử với hộ, cá nhân kinh doanh được triển khai như thế nào?

Việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) sẽ được thực hiện từ trung tuần tháng 11-2021 tại 6 tỉnh, thành phố, nhưng việc triển khai HĐĐT đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ được thực hiện từ ngày 1-1-2022.

Xác định thuế hộ kinh doanh cá thể: Vấn đề cần phải được làm rõ
Xác định thuế hộ kinh doanh cá thể: Vấn đề cần phải được làm rõ

Vì con số đồ sộ đến 5,6 triệu lượt hộ kinh doanh cá thể (hơn 10 lần số doanh nghiệp) nhưng chỉ đóng góp chưa đến 2% cho ngân sách.

0918 501 776