Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2019 hướng dẫn chi tiết Nghị định 119/2018 về hóa đơn điện tử Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 14/11/2019. Thông tư số 68 nêu rõ, từ ngày 1/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Cụ thể, theo hướng dẫn của Thông tư 68, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài).

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2019 hướng dẫn chi tiết Nghị định 119/2018 về hóa đơn điện tử. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 14/11/2019. Thông tư số 68 nêu rõ, từ ngày 1/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Cụ thể, theo hướng dẫn của Thông tư 68, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài).

Theo tinnhanh247.net

0918 501 776