Theo lộ trình của Bộ Tài chính đang dự thảo, kèm theo đề cương xây dựng Nghị định về hóa đơn bán hàng, thì từ đầu năm 2018, một số lớn các doanh nghiệp sẽ dùng hóa đơn điện tử.

 

Trong đó, các doanh nghiệp mới thành lập, các DN có vi phạm hoặc bị phân loại rủi ro cao sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Các DN trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao sẽ dùng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp ngoài cá khu này nhưng có số vốn trên 15 tỷ đồng cũng phải dùng hóa đơn điện tử.

Theo lộ trình, từ đầu năm 2019, 30% các tổ chức, doanh nghiệp còn lại sẽ áp dụng hóa đơn điện tử. Từ đầu năm 2020, 80% các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Cũng từ năm 2020, các hộ kinh doanh có doanh thu/năm từ 3 tỉ đồng trở lên cũng được triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.

Theo đánh giá tác động của Bộ Tài chính, sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy như giảm chi phí giấy in, chi phí mực in, chi phí chuyển hóa đơn, giảm chi phí lưu trữ hóa đơn, không cần không gian lưu trữ hóa đơn…

DN cũng được giảm thủ tục hành chính như không phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế, không phải đăng ký mẫu hóa đơn điện tử vì phần mềm điện tử đã tự động kết chuyển.

 

Theo tinnhanh247.net

0918 501 776