Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm là giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống còn 8% trong năm 2022.

Kế đến, ngày 28/01/2022 chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15. Từ Nghị định 15, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh bắt đầu áp dụng quy định miễn, giảm thuế từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022. Hôm nay, chúng tôi sẽ gởi đến các bạn cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị định 15/2022/NĐ-CP.


Những nội dung chính cần chú ý của Nghị định 15/2022/NĐ-CP

a. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%

Việc giảm thuế GTGT trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP như sau:

- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất (Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

- Việc giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại

- Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% thì không được giảm thuế GTGT.

b. Mức giảm thuế suất thuế GTGT

Sau đây, hãng hóa đơn điện tử eHoaDon Online sẽ gởi đến các bạn mức giảm thuế suất thuế GTGT trong năm 2022. Theo đó, tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP

- Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

- Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế VAT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

c. Thủ tục thực hiện việc giảm thuế VAT năm 2022

- Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

+ Khi lập hoá đơn giá trị gia tăng, ghi 8% tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng.

+ Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và đầu ra theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn VAT.

- Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu khi xuất hóa đơn

+ Tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.

+ Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu.

+ Đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15".

Lưu ý:

- Phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường hợp không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

- Nếu đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua.

- Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hoá đơn dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết và muốn tiếp tục dùng: Đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất GTGT/giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để dùng tiếp.

d. Thời gian áp dụng việc giảm thuế GTGT từ 10% còn 8%

- Nghị định này có hiệu lực từ 01 tháng 02 năm 2022, Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

- Áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT thuế suất 8% mới nhất

Hiện nay các doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế, Tổng cục thuế hiện đã ban hành văn bản thông báo về việc nâng cấp phần mềm phát hành hóa đơn điện tử đáp ứng quy định giảm thuế suất thuế GTGT. Doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cần liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để được hỗ trợ nâng cấp phần mềm.

a. Cách xuất hóa đơn GTGT thuế suất 8%

Việc xuất hóa đơn GTGT mã với thuế suất 8% thực hiện tương tự như khi xuất hóa đơn thuế GTGT 10%. Đối với mục thuế suất, kế toán cần chú ý chọn mức thuế suất 8%.

Và kết quả sẽ được hiển thị trên form hóa đơn GTGT như hình minh họa sau:

b. Cách xuất hóa đơn bán hàng không có dòng thuế GTGT

Đối với hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh cá thể thì khi xuất hóa đơn tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15".

Ví dụ: trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh hàng hóa dịch vụ có tỷ lệ tính thuế GTGT trên doanh thu là 1%, xuất hóa đơn theo Nghị định 15 như sau:

Và kết quả sẽ được hiển thị trên form hóa đơn bán hàng như hình minh họa sau:


Qua bài viết này eHoaDon Online mong rằng các bạn hiểu rõ hơn về Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 và có thể dễ dàng áp dụng từ ngày 01/02/2022.

Chúc các bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

Nội dung liên quan

6 lưu ý về hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh
6 lưu ý về hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Bên cạnh những quy định chung về hóa đơn điện tử cần nắm rõ khi bán hàng, cung ứng dịch vụ thì hộ, cá nhân kinh doanh cần phải biết một số lưu ý về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh dưới đây.

Phụ lục 03/DL-HĐĐT cho tờ khai GTGT
Phụ lục 03/DL-HĐĐT cho tờ khai GTGT

Theo yêu cầu của Cơ quan thuế, doanh nghiệp nộp tờ khai GTGT THÁNG 12/2021 và QUÝ 4/2021, cần đính kèm mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT

Gửi thông báo sai sót của hóa đơn đến cơ quan thuế
Gửi thông báo sai sót của hóa đơn đến cơ quan thuế

Theo quy định của thông tư 78, khi có sự sai sót đối với hóa đơn điện tử. Đơn vị bán hàng và phát hành hóa đơn cần gửi thông báo sai sót đến cơ quan thuế.

Vấn đề thông báo sai sót bị từ chối: Nguyên nhân và cách khắc phục!
Vấn đề thông báo sai sót bị từ chối: Nguyên nhân và cách khắc phục!

Sau khi gửi thông báo sai sót hóa đơn đến cơ quan thuế thì bị trả về thông tin dữ liệu lỗi. Đâu là nguyên nhân và cách khắc phục.

0918 501 776