Xử lý như thế nào khi Hồ sơ khai thuế có sai, sót là câu hỏi rất thường được đặt ra trong thời gian gần đây.

Trước hơn hết cần nhấn mạnh một lần nữa để không nhầm lẫn là: Hóa đơn sai sót khác với việc kê khai hóa đơn nhưng bị sai sót trong quá trình kê khai. Hóa đơn sai sót  thì cần thực hiện xử lý theo hướng dẫn của Nghị định 123 và Thông tư 78; còn việc kê khai, điều chỉnh báo cáo thuế thì thực hiện theo luật QLT38 và NĐ126. 

Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Một lần nữa, liên quan đến vấn đề này quý bạn có thể tham khảo công văn của Tổng cục thuế TP. Hà Nội trả lời phúc đáp cho Doanh nghiệp

Chúc quý anh chị thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

Nội dung liên quan

Hóa đơn điện tử và các nội dung cần quan tâm.
Hóa đơn điện tử và các nội dung cần quan tâm.

Tổng hợp những nội dung cần quan tâm liên quan đến hóa đơn điện tử mà hầu hết chúng ta cần nắm.

Làm gì khi phát hiện hóa đơn đã phát hành bị sai sót
Làm gì khi phát hiện hóa đơn đã phát hành bị sai sót

Giúp bạn dễ dàng hiểu được cần làm gì khi phát hiện hóa đơn đã phát hành bị sai sót

Hóa đơn điện tử- Hóa đơn bị sai sót thì lúc nào nên xóa rồi xuất mới lại và lúc nào nên điều chỉnh
Hóa đơn điện tử- Hóa đơn bị sai sót thì lúc nào nên xóa rồi xuất mới lại và lúc nào nên điều chỉnh

Một vấn đề liên quan đến việc bạn chọn lựa tác vụ xử lý hóa đơn được đặt ra là: Khi sai sót trên hóa đơn xảy ra thì chúng ta cần thực hiện nghiệp vụ xử lý hóa đơn nào? Xóa hóa đơn, hay điều chỉnh hóa đơn?

Báo lỗi tờ khai phát sinh các lỗi sau: Không đọc được nội dung file XML null-
Báo lỗi tờ khai phát sinh các lỗi sau: Không đọc được nội dung file XML null-

Không nộp được tờ khai thuế và hệ thống báo lỗi: "Tờ khai phát sinh các lỗi sau: Không đọc được nội dung file xml null-"

0918 501 776