Trong một số trường hợp, hóa đơn đã phát hành nhưng chưa kê khai thuế, có sự sai sót và muốn Hủy hóa đơn.

- Tại menu chức năng “Nghiệp vụ hóa đơn” -> Click chọn “Hủy hóa đơn” -> Chuyển sang màn hình “ Hủy hóa đơn”. Màn hình cung cấp các chức năng

Chức năng Tìm kiếm

- Tìm kiếm theo “Mẫu số”

- Theo “Ký hiệu”

- Theo “Trạng thái “

- Theo “Số hóa đơn”

- Theo “Từ ngày HD – Đến ngày HD”

- Theo “Tên KH, mã số thuế”

- Theo “Mã KH”

- Theo “Kiểu hóa đơn”

Chức năng “Hủy hóa đơn”

- Tại dòng hóa đơn muốn thực hiện hủy -> Click chọn vào ô check box rồi click nút 

 

Hóa đơn vừa hủy thành công sẽ chuyển thành trạng thái “Hóa đã đã hủy” (khi đó sẽ không thực hiện tích chọn để hủy được nữa, ô checkbox tích chọn bị chuyển sang biểu tượng hình ổ khóa ,  và chỉ thực hiện xem chi tiết được mà thôi)

 

- Để thực hiện Xem chi tiết -> Click icon .

- Click nút để đóng màn hình chi tiết

Lưu ý:

- Có thể thực hiện hủy cùng lúc nhiều hóa đơn

- Với những hóa đơn đã hủy thành công -> khi đó trên trang tra cứu hóa đơn của khách hàng sẽ không hiển thị hóa đơn này.

0918 501 776