Bạn không cần mất thời gian để tạo các báo cáo liên quan đến hóa đơn một cách thủ công. eHoaDon Online  giúp bạn có được các thống kê - báo cáo một cách dễ dàng chỉ vài cái click chuột máy tính.

Để thực hiện kết xuất báo cáo. Tại thanh menu chức năng, chọn menu Báo cáo.

 

Tại đây bạn có thể thực hiện kết xuất các báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng, báo cáo bản kê bán hàng, báo cáo doanh thu theo sản phẩm, báo cáo doanh thu theo bên mua.

Trong phạm vi bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kết xuất báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng.

1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tại thanh menu chức năng, chọn menu Báo cáo -> Sử dụng hóa đơn

Tại giao diện báo cáo, bạn chọn: Kỳ báo cáo, năm, mẫu số, ký hiệu và nhấn nút "Báo cáo".

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng

Tại thanh menu chức năng, chọn menu Báo cáo -> Sử dụng hóa đơn theo số lượng

Tại giao diện báo cáo, bạn chọn:Kỳ báo cáo, năm, mẫu số, ký hiệu và nhấn nút "Báo cáo".

0918 501 776