Hỏi: Trước khi phát hành hóa đơn điện tử thì cần phải hoàn thành thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Liên quan đến thông tin về ngày trong bộ hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử, chúng tôi băn khoăn rằng không biết lấy ngày quyết định và ngày thông báo phát hành là buộc phải lấy cùng một ngày hay là cần lấy ngày khác nhau.

eHoaDon Online đáp:

Tên gọi của 2 văn bản trong bộ hồ sơ phát hành hóa đơn điện tử đã phần nào nói lên ý nghĩa của nó.

1. Quyết định phát hành hóa đơn điện tử

Như các văn bản quyết định thông thường, nó là quyết định được đưa ra bởi pháp nhân đại diện để từ đó các cá nhân, đơn vị liên quan có cơ sở pháp lý thực hiện một hoặc một số nghiệp vụ nào đó theo quy định thông qua các điều, các khoản, được đề cập cụ thể. Nếu không có quyết định chính thức này thì không có cơ sở để thực hiện các nghiệp vụ liên quan được đề cập.

Trong trường hợp này là Quyết định để thực hiện việc phát hành hóa điện tử.

2. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Theo cơ sở của Quyết định chính thức được ban hành, những cá nhân, đơn thị thực thi.

Trong trường hợp này là thực thi nghiệp vụ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Trở lại vấn đề bạn nêu ra: Rõ ràng Quyết định áp dụng phát hành hóa đơn điện tử được ban hành trước, rồi từ đó làm cơ sở thực thi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.  Vậy thì điều đương nhiên thông tin về ngày mà bạn có thể lấy cho các văn bản có thể thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

a) Quyết định và Thông báo phát hành hóa đơn điện tửcùng một ngày.

b) Quyết định và Thông báo phát hành hóa đơn điện tử khác ngày nhau:

Trong trường hợp này Ngày của Quyết định phải nhỏ hơn ngày của Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (vì Quyết định có trước và làm cơ sở để ra thông báo, chứ không phải tự ý làm thông báo mà chưa có Quyết định).

Chú ý: Vài cơ quan quản lý thuế có thể chỉ chấp nhận trường hợp a). Khi đó, để không mất thời gian thì tốt nhất bạn nên theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế trực tiếp của bạn để hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn của bạn được duyệt nhanh chóng.

Chúc bạn thành công và tận hưởng những tiện ích tuyệt vời từ eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore

Nội dung liên quan

PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN LẦN ĐẦU CHỈ TRONG 5 PHÚT với eHoaDon Online
PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN LẦN ĐẦU CHỈ TRONG 5 PHÚT với eHoaDon Online

PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN LẦN ĐẦU CHỈ TRONG 5 PHÚT với eHoaDon Online

Làm sao để chủ động biết kết quả thông báo phát hành hóa đơn
Làm sao để chủ động biết kết quả thông báo phát hành hóa đơn

Làm sao để chủ động biết kết quả thông báo phát hành hóa đơn

ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH hóa đơn điện tử
ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH hóa đơn điện tử

ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH phát hành hóa đơn điện tử rất đơn giản. Việc bạn cần làm là: 1. Ra quyết định thông báo phát hành, 2. Gửi thông báo phát hành đến cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp của bạn (và kèm phụ lục thông báo - chính là cái quyết định thông báo phát hành ở bước 1 cùng với mẫu hóa đơn mà doanh nghiệp của bạn muốn áp dụng) . Và thông thường trong vòng 48h thì thông báo phát hành sẽ được cơ quan thuế phê duyệt.

3 phút để hiểu và vận dụng hóa đơn điện tử một cách hiệu quả
3 phút để hiểu và vận dụng hóa đơn điện tử một cách hiệu quả

Bài viết mới tổng hợp này giúp bạn nhanh chóng hiểu và vận dụng hóa đơn điện tự một cách hiệu quả nhất: Những mục chính được chia sẻ trong bài viết gồm: Lợi ích của việc vận dụng hóa đơn điện tử, Hiểu đúng về hóa đơn điện tử, Những vấn đề thường gặp liên quan đến hóa đơn điện tử, Hóa đơn điện tử trong bối cảnh bùng nổ của thương mại điện tử.

0918 501 776