Hỏi:

Khi nhấn “xác nhận” để nộp tờ khai thì xuất hiện thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”

eHoaDon Online trả lời:

Nguyên nhân: do khi Người Nộp Thuế (NNT) đăng ký tờ khai nộp qua mạng chọn kỳ bắt đầu là kỳ thực hiện đăng ký và thực hiện gửi tờ khai của tháng trước đó thì sẽ bị thông báo lỗi như trên.

Khắc phục: Đối với trường hợp lỗi này thì cán bộ thuế phải hỗ trợ cho NNT trên web nội bộ TCT.VN, đăng ký lại kỳ nộp tờ khai. Nếu gặp lỗi trên NNT liên hệ với cán bộ thuế để được hỗ trợ.

0918 501 776