Hỏi:

Khi đăng nhập trang thuedientu, hay bị các cảnh báo Yes/no phía dưới thanh địa chỉ. Làm thế nào để để không bị?

eHoaDon Online trả lời:

Bạn theo hướng dẫn như hình minh họa sau để khắc phục

1) Cứ Chọn Yes để tiếp tục công việc.

2) Muốn không hiển thị thông báo này nữa thì chọn Tool => Internet option => tab security => Chọn enable cho tất cả các mục=> OK,

Lần sau khi đăng nhập lại sẽ hết.

0918 501 776