Việc đăng ký, thay đổi số điện thoại với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tra cứu thông tin hoặc tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan tới đơn vị này.

Tại sao phải đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH?

Khi tiến hành làm các thủ tục hành chính hoặc tra cứu thông tin về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trên hệ thống BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH yêu cầu bắt buộc phải dùng số điện thoại di động đã đăng ký với BHXH để nhận mã OTP.

Mục đích của việc này là nhằm bảo mật các thông tin về  quá trình đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… Vì thế, muốn tra cứu các thông tin BHXH, BHYT, BHTN online phải đăng ký đúng số điện thoại với cơ quan BHXH sao cho thông tin “khớp” nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tra cứu.

Thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH (Ảnh minh họa)
 
Thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH

Hiện nay, hướng dẫn thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH được hướng dẫn bởi Công văn 5147/BHXH-QLT.

Theo đó, thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH được thực hiện như sau:

- Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, tiến hành đăng ký qua 03 bước sau:

+ Người lao động cung cấp số điện thoại cho đơn vị;

+ Đơn vị lập Mẫu TK1-TS;

+ Đơn vị gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N cho cơ quan BHXH.

- Đối với người lao động đã nghỉ việc:

+ Người lao động kê khai Mẫu TK1-TS;

+ Người lao động gửi trực tiếp cơ quan BHXH nơi cư trú để bổ sung hoặc điều chỉnh số điện thoại cá nhân.

- Đơn vị khi có phát sinh tăng mới lao động mà chưa cung cấp số điện thoại cho cơ quan BHXH:

+ Đơn vị hướng dẫn người tham gia kê khai tờ khai TK1-TS với đầy đủ thông tin và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia;

+ Đơn vị gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH;

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động có số lao động lớn lập danh sách D02-TS bổ sung số điện thoại di động của người lao động vào cột ghi chú, trên sheet import_SMS có trường (SDT) số điện thoại, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH.

Tại Công văn 2242/BHXH-CNTT do BHXH Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 08/11/2018 cũng hướng dẫn: Cơ quan BHXH các quận, huyện khi giải đáp vướng mắc tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN (C13-TS) của người lao động, hướng dẫn người lao động tra cứu bổ sung thông tin số điện thoại tại các cơ quan BHXH trên địa bàn theo mẫu TK1-TS (thủ tục hồ sơ một cửa số 608).

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: Người tham gia BHXH mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và tờ khai TK1-TS tới cơ quan BHXH nơi đóng BHXH để đăng ký số điện thoại.


Bài viết liên quan nên đọc:


Hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất qua mạng

0918 501 776