Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng hơn 4.200 công chức. Ảnh Thùy Linh.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải công khai nội dung tuyển dụng tại trụ sở cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc hoặc Website của cục thuế (nếu có).

Đối với việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, thời gian tiếp nhận sẽ kéo dài 5 ngày làm việc kể từ 8 giờ ngày 2/11/2020 đến 17 giờ ngày 6/11/2020.

Về địa điểm tiếp nhận, đối với thí sinh dự tuyển vào cơ quan Tổng cục Thuế sẽ nộp hồ sơ dự tuyển tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế, 123 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Với thí sinh dự tuyển vào cục thuế các tỉnh, thành phố thì các cục thuế sẽ thông báo địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển trên Website của cục thuế. Cục thuế quán triệt công chức được giao trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh nộp hồ sơ, nghiêm cấm các hành vi gây phiền hà và nhũng nhiễu.

Về thu, nộp lệ phí dự tuyển: mức thu lệ phí dự tuyển theo quy định của Nhà nước là 300.000 đồng (chỉ thu lệ phí đối với những trường hợp đủ điều kiện dự tuyển). Mức thu này được niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Ngoài ra, không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác (kể cả tiền gửi xe của thí sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển).

Tổng cục Thuế lưu ý, hồ sơ đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020.

Trường hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện, thành phần theo quy định thì trả lại ngay (không thu lệ phí) và hướng dẫn cụ thể để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

Ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định tại Thông báo của Tổng cục, cục thuế phải kiểm tra ,nếu đúng quy định thì tiếp nhận, không được đưa ra thêm bất cứ yêu cầu nào khác về thành phần hồ sơ ngoài quy định.

Ngoài ra, phiếu đăng ký dự tuyển phải có đầy đủ các đề mục theo hướng dẫn, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổng cục Thuế cũng quy định về điều kiện chung đăng ký dự tuyển công chức. Theo đó, người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo dức tốt; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Ngoài ra, những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa dược xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính dưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Với mỗi một vị trí ứng tuyển, Tổng cục Thuế cũng quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn về văn bằng chứng chỉ.

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 đối với cơ quan Tổng cục Thuế và các cục thuế là 4.271 chi tiêu.
Trong đó:

Ngạch Chuyên viên: 515 chỉ tiêu.

Ngạch Kiểm tra viên thuế: 3.285 chỉ tiêu.

Ngạch Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 158 chỉ tiêu. - Ngạch Văn thư: 141 chi tiêu.

Ngạch Cán sự: 23 chỉ tiêu.

Ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế: 40 chỉ tiêu.

Ngạch Cán sự làm công nghệ thông tin: 06 chi tiêu.

Ngạch Văn thư trung cấp: 103 chi tiêu.

 

   Theo tinnhanh247.net

0918 501 776