Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử đang được hướng dẫn tại khoản 2 điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

eHoaDon Online mời bạn tham khảo thêm nhiều câu hỏi quan trọng cần biết liên quan đến hóa đơn điện tử.

Chúc bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

0918 501 776