Căn cứ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, từ ngày 1/11/2018 – 31/10/2020 cơ quan Thuế sẽ gọi tên mỗi doanh nghiệp yêu cầu chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn, nếu chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 31/10/2010. Tuy nhiên, mỗi kỳ kê khai thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp kèm Tờ khhai dữ liệu hóa đơn (theo mẫu số 3) …

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử có nhiều đáng lưu ý

 

1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 thì tất cả các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp vốn trong nước, vốn nước ngoài hay vốn nhà nước đều phải áp dụng.

Đồng thời, kể cả các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng hay dầu khí cũng không ngoại lệ.

2. Loại hóa đơn

Hóa đơn điện tử cũng có các loại hóa đơn bao gồm như: hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, tem – vé, phiếu xuất… và những hóa đơn này đều được lập, lưu trữ điện tử.

Hóa đơn điện tử sẽ có 2 nhóm như sau:

- Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế: áp dụng với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế (mã xác thức chính là một dãy số và chuối ký tự do cơ quan thuế cấp, mã này sẽ được gắn lên hóa đơn điện tử trước khi gửi đến người mua)

- Hóa đơn điện tử không có mã xác thực: áp dụng với tất các loại hình doanh nghiệp

3. Hóa đơn dưới 200.000 đồng

Không phụ thuộc vào giá trị thanh toán, hóa đơn điện tử cần phải lập cho mỗi lần bán hàng, lần giao hàng. Vì vậy, sẽ không có việc lập hóa đơn tổng đối với hàng hóa có giá trị dưới 200.000 đồng.

4. Xuất trình giấy tờ khi vận chuyển

Đối với hóa đơn điện tử, cơ quan có thẩm quyền có thẩm quyền truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử nhằm phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, hãy nên mang theo 1 chứng từ giấy được chuyển đổi để xuất trình phòng trường hợp trên được vận chuyển không có internet.

5. Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

Trường hợp hóa đơn điện tử lập sai, không phân biệt là sai nội dung gì hay đã giao hoặc chưa giao khách hàng đều phải làm thủ tục hủy bỏ và lập lại hóa đơn mới. Cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 - Thông báo hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện, doanh nghiệp bán phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 - Thông báo hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế sau khi trong 2 ngày sau khi cơ quan thuế thông báo cho người bán Mẫu số 05 - Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát.

0918 501 776