Cục Thuế TP.HCM cho biết, đến 30/6/2019, đã có 37.156 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, chiếm 19,03% số doanh nghiệp đang hoạt động có sử dụng hóa đơn.

So với thời điểm tháng 4/2019, số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử tăng hơn 12 nghìn doanh nghiệp. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn có mã xác thực cũng tăng nhanh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, số lượng hóa đơn đã gửi lấy mã xác thực đạt 451.290 hóa đơn; tổng doanh thu đã xác thực là 8.348 tỷ đồng, tổng số thuế đã xác thực là 736 tỷ đồng.

Về khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân, đã có có 33.818 tài khoản đăng ký sử dụng ứng dụng và 141.883 lượt tờ khai đã được nhập vào ứng dụng iCaNhan.

Cục Thuế TP.HCM đang chỉ đạo các chi cục thuế quận, huyện triển khai mở rộng hóa đơn điện tử theo Kế hoạch số 05/KH-CT ngày 19/3/2019 của Cục Thuế TPHCM. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn đến người nộp thuế, thường xuyên phối hợp với các sở ngành, cơ quan, báo, đài trong công tác tuyên truyền hóa đơn điện tử…       

 

Theo tinnhanh247.net

0918 501 776