Tổng cục Thuế thông báo để người dân, doanh nghiệp thực hiện. Từ ngày 01/01/2022 hàng loạt hệ thống ứng dụng quản lý thuế chính thức đưa Chi Cục Thuế TP Thủ Đức vào vận hành. Theo đó:

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho doanh nghiệp (eTax) phiên bản 1.9.6, cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.0.10, ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.4 đáp ứng: Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Cục Thuế Doanh nghiệp lớn trực thuộc Tổng cục Thuế; Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 14/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đáp ứng Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 08/10/2021

Nâng cấp bổ sung Cơ quan Thuế là Cục Thuế Doanh nghiệp lớn trực thuộc Tổng cục Thuế, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế Doanh nghiệp lớn có thể gửi hồ sơ thuế, nộp thuế cho Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

2. Đáp ứng Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 14/04/2021

- Nâng cấp bổ sung Cơ quan Thuế là Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hết hiệu lực các Chi cục Thuế sau: Chi cục Thuế Quận 2, Chi cục Thuế Quận 9, Chi cục Thuế Quận Thủ Đức.

- Cập nhật hết hiệu lực các địa bàn hành chính thuộc Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh

-Thêm mới các địa bàn hành chính trực thuộc Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

-Cập nhật danh mục ngày nghỉ năm 2022 để tính thời hạn nộp hồ sơ, nộp thuế theo quy định.

-Hết hiệu lực các tờ khai mẫu cũ theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để người dân, doanh nghiệp thực hiện. Từ ngày 01/01/2022, khi kê khai, nộp thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax, iCanhan, HTKK theo thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

 

 Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Tin liên quan

Hỗ trợ chuyển đổi sang thông tư 78 MIỄN PHÍ dành cho mọi khách hàng
Hỗ trợ chuyển đổi sang thông tư 78 MIỄN PHÍ dành cho mọi khách hàng

eHoaDon Online hỗ trợ chuyển đổi hóa đơn điện tử sang tiêu chuẩn quy định theo thông tư 78 hoàn toàn MIỄN PHÍ

Hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử với hộ, cá nhân kinh doanh
Hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử với hộ, cá nhân kinh doanh

Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

eHoaDon Online là giải pháp hóa đơn điện tử trong danh sách đầu tiên được Tổng Cục Thuế khuyến nghị sử dụng
eHoaDon Online là giải pháp hóa đơn điện tử trong danh sách đầu tiên được Tổng Cục Thuế khuyến nghị sử dụng

eHoaDon Online là một trong những đơn vị đầu tiên được Tổng Cục Thuế thẩm định và phê duyệt là TỔ CHỨC CUNG CẤP GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH THEO THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC

Hướng dẫn ký số phát hành Hóa đơn điện tử eHoaDon Online theo thông tư 78
Hướng dẫn ký số phát hành Hóa đơn điện tử eHoaDon Online theo thông tư 78

Tổng cục thuế (Bộ tài chính) đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống hóa đơn điện tử mới theo thông tư 78. Bài viết này hướng dẫn ký số phát hành Hóa đơn điện tử eHoaDon Online theo thông tư 78

0918 501 776